Terms of Service

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van nielsboere fotografie.
Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door nielsboere worden aangepast.

2. De fotoshoot

U kiest voor nielsboere omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, nielsboere is vrij zijn artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
Uit iedere fotoreportage zal nielsboere een selectie maken van de naar zijn inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoreportage. nielsboere is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens nielsboere niet geschikt zijn om te tonen.

Afhankelijk van wat er van te voren is afgesproken, kan er binnen 24 of 48 uur een preview gestuurd worden van een aantal foto’s. U bent vrij deze foto’s te gebruiken voor elk doeleinde. De oorspronkelijke foto’s ontvangt u zonder watermerk en in volledige kwaliteit, binnen de afgesproken termijn, meestal via Pixieset.
De afgesproken levertijd kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Eventuele uitloop van de levertijd geeft de klant niet het recht om de opdracht te annuleren of om schadevergoeding te eisen.

3. Video

U kies nielsboere omdat de stijl van de video u aanspreekt. nielsboere is vrij zijn artistieke kennis en inzicht in de video toe te passen.
nielsboere kiest zelf uit de opgenomen beelden, welke beelden worden gebruikt in de video. nielsboere is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke delen van de video niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op delen van de video die volgens nielsboere niet geschikt zijn om toe te passen in de video.

3. Gekozen muziek en eventuele kosten die gemaakt worden bij het kiezen van deze muziek, zijn voor de klant. Deze kosten, wanneer gemaakt door nielsboere, worden doorberekend in de eind factuur.

4. Bij sommige producties kan gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de factuur. Tenzij anders is overeengekomen.
 

4. Reis en verblijf

nielsboere rekent reiskosten, boven de 30 kilometer vanaf Voorschoten. 
Deze worden gezien als additionele kosten en niet meegenomen in de offerte. De reiskosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. nielsboere hanteert een vergoeding van € 0,35 (incl. BTW) per gereden km.
Eventuele verblijfskosten zijn voor de klant. Er dient voor de fotograaf / fotografen een verblijf en overnachting geregeld te worden, waar dat logisch blijkt zoals shoots in het buitenland of die tot later in de avond duren. Ook eventuele parkeerkosten worden verekend op de klant.

5. Auteursrechten & Publicaties

De klant geeft nielsboere toestemming om het materiaal, dus foto’s en video te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van nielsboere.

6. Privacy en Persoonsgegevens

1. nielsboere zal bij gebruik van de foto’s voor commerciële doeleinden geen persoonlijke gegevens van de geportretteerden doorgeven of openbaar maken aan derden, met uitzondering van de voornaam / voornamen van de geportretteerde(n).

7. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan nielsboere, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Wanneer de klant besluit om de overeenkomst binnen een maand voor de trouwdag te ontbinden, zal nielsboere 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening brengen.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor nielsboere niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal nielsboere tijdig een overzicht aanleveren met beschikbare foto en videograven, waarmee nieuwe afspraken worden gemaakt over de tarief en inhoud.

8. Overmacht/calamiteiten/ziekte

1. De klant kan geen schadevergoeding eisen, indien nielsboere de verplichtingen niet kan nakomen door overmacht zoals bijvoorbeeld staking, transportproblemen, diefstal, brand, beschadiging of uitval apparatuur, ziekte, overlijden of zaken wat mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.